fbpx Femtonics - 2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00004 - Femtonics

2020-1.1.5-GYORSÍTÓSÁV-2021-00004

Nagysebességű real time mozgáskorrekcióra képes elektronika és erre épített Akusztooptikai kétfoton mikroszkóp termék, illetve humán endoszkópos diagnosztikai termék fejlesztése

 

A projekt rövid leírása:

A Femtonics Kft. a korábbi sikereire alapozva a 2020-1.1.5-Gyorsítósáv pályázat keretein belül olyan újszerű technológiát fejleszt ki, amelyre alapozva két új termék piacra vitele valósulhat meg számos akadémiai és klinikai problémára nyújtva megoldást. Vállalatunk a világon elsőként fejlesztette piacérett termékké a valós idejű 3D akuszto-optikus szkenner alapú lézerpásztázó mikroszkóptechnológiát és ebben a piaci szegmensben máig piacvezető maradt. Ezért az áldozatos munkáért 2020-ban a cég vezetése átvehette a Magyar Innovációs Nagydíjat az „Alapkutatástól a piacig” kategóriában. Jelen projekt egy új technológia, a nagysebességű és valós idejű mozgáskorrekcióra képes egység elektronika kifejlesztésére és az erre épülő akuszto-optikai kétfoton mikroszkóp termékre, illetve a későbbiekben egy humán endoszkópos diagnosztikai termékek megvalósítására fókuszál. Az elsőként kifejlesztendő termék az új elektronikára épített akuszto-optikai pásztázó kétfoton mikroszkóp, a Femto3D Lightning, amely a cég korábbi termékeihez képest megsokszorozott képességekkel jelenik meg a társaság portfóliójában. A fő cél egy olyan új mikroszkóp létrehozása, mely sejtszinten is képes a funkcionális multiROI képalkotásra valós időben kompenzálva a minta in vivo mozgásából természetesen adódó elmozdulási hibákat. A mozgáskorrekción túl a tervezett elektronikai fejlesztés hozzájárul a funkcionális mérésekkel szimultán működő sejtszintű 2D és 3D fotostimulációs/fotoablációs technika létrejöttéhez, szintén valós idejű mozgáskorrekció felhasználásával. Ezen fejlesztés eredményeként egy egyedülálló képességekkel rendelkező termék jön létre a pályázat futamidején belül, amely iránt emelkedő érdeklődés tapasztalható a kutatói szegmensben, így a projekt megvalósítása biztosítja a Femtonics technológiai előnyét a kétfoton mikroszkóp piacon. A második fázisban készülő termék egy nagysebességű, valós idejű mozgáskorrekcióra képes elektronikára épített humán endoszkópos diagnosztikai berendezés. Ezen újszerű készülék több, nem-lineáris optikai módszer kombinációját valósítja meg egyben, amelyek a pásztázó lézertechnika elvén képesek a szövet felszíni rétegeit vizsgálni, így alkalmas egyes szöveti elváltozások (pl. tumorok, gyulladások) sejt szintű morfológiai vizsgálatára és azonosítására. A projekt során megvalósítjuk az új termék technológiai alapjainak lerakását, terveink szerint in situ, műtét közbeni, azonnali részletes szövettani vizsgálatra lesz képes az élő szövet folyamatos mozgása ellenére. Használatával nem-invazív módon kiterjedt szöveti területeket lehet sejtszinten átfésülni rosszindulatú elváltozások után kutatva, hiszen az infravörös lézerekre épülő technológia közel mm mélyen képes behatolni a szövetbe, így a felszíni elváltozásoknál nincs szükség még biopsziára sem. A kifejlesztendő termék a jövőben forradalmasítaná az operáció alatti képalkotást azzal, hogy valós idejű, esszenciális információhoz juttatná a kezelő orvost, illetve a szakszemélyzetet, felgyorsítaná a műtét lefolyását, így egy teljesen új piaci szegmenst nyitva az orvostechnikában. A pályázatban részletesen bemutatásra kerülnek a részt vevő kutatók és fejlesztők (köztük a cég alapítók) tervezett munkái, célcsoport- valamint piaci körkép elemzéssel, értékesítési és pénzügyi tervvel kerül alátámasztásra a létrejövő két termék jelentősége, megvalósíthatósága és gazdasági haszna. A projekt során kifejlesztett két termék értékesítésétől a cég ugrásszerű bővülése, illetve közép és hosszú távon jelentős, túlnyomórészt export árbevétel megjelenése várható. Nemzetgazdasági szempontból elmondható, hogy a projekt által indukált forgalombővülés és az így megjelenő többlet adóbevétel nagysága messze túlszárnyalja a projekt költségeit.

Projekt kezdete: 2021.09.01.

Projekt vége: 2023.08.31.

Támogatás mértéke: 191.616.077 Ft

Támogató szervezet: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal