fbpx Femtonics - GINOP_2.1.1-15-2016-00979 - Femtonics

GINOP_2.1.1-15-2016-00979

Világpiaci újdonságnak számító, az eddigi megoldásoknál két nagyságrenddel nagyobb térfogatban működő és egy nagyságrenddel gyorsabb 3Ds lézerpásztázó mikroszkóp, és 4 további exportképes termék kifejlesztése kutatási és humán diagnosztikai célra

A projektünk célja komplex, egymásra épülő, világszínvonalú mikroszkópcsalád és annak működését segítő technológiai berendezések és informatikai rendszerek kifejlesztése. Első mérföldkőként egy új 3D-s lézer pásztázó mikroszkópcsalád kifejlesztese a célunk, valamint exportképes prototípusának megalkotása (Femto3D-Grand), amely lehetővé teszi nagy térfogatban, nagy térbeli felbontással rágcsálók, majmok, de akár az emberi agy aktivitásának gyors, mérését. Emellett kifejlesztünk egy teljesen új elven működő 3D-s fotoaktivációs módszert és lézer szkenner egységet is, amely a jelenleg a világban elterjedt holografikus fotoaktivácios módszernél mintegy 3 nagyságrenddel nagyobb sebességgel, két nagyságrenddel nagyobb térfogatban tud működni, és körülbelül két nagyságrenddel több sejtet fog tudni aktiválni, mint az eddig használt legkorszerubb két-fotonos módszerek. Továbbá célunk, hogy a lézer pásztázó mikroszkóphoz tartozóan egy új, C++ kód alapú univerzális szoftverrendszert fejlesszünk ki. A projekt középtávú célkitűzése, hogy Femto3D-Grand mikroszkópunkkal a világon először tudjunk viselkedő, gondolkodó (transzgén) majmok kiterjedt neuronhálózatainak aktivitását in vivo (3D-ben) optikailag mérni. A marmosetek vizsgálata egy nagyon új, a vezető ipari országok kutatóintézeteiben robbanásszerű fejlődésnek indult kutatási terület, de neuronhálózataik 3D-s optikai mérése jelenleg teljesen megoldatlan. Ezt a gyorsulva növekő piaci (és tudományos) szegmenst szeretné a Femtonics megcélozni új, 3D-s mérési technológiáival. A fent felsorolt fejlesztések először teszik lehetővé marmosetek neuronhálózatainak nagy térfogatokban történő mérését, kiszolgálva egy új, de már most jelentős piacot. A projekt 2 éves intervalluma lehetővé teszi, hogy a kifejlesztésre kerülő Femto3D-Grand mikroszkópunk viszonylag kis modosításával a Femto3D-Grand-HUMAN mikroszkóp prototípusát kifejlesszük. Hosszú távú célunk, hogy Femto3D-Grand-HUMAN mikroszkópot humán agysebészeti eljárásokban dr. Erőss Lorándékkal együttműködve például az epilepszia egyes esteinek diagnosztikájára és terápiájára használjuk.

Projekt kezdete: 2016.12.01.

Projekt vége: 2019.11.30.

Támogatás mértéke: 595 396 976 Ft

Saját forrás: 346 670 571 Ft

Projekt összköltsége: 940 143 149 Ft

Támogató szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium

Nyitó sajtóközlemény: GINOP_2.1.1-15-2016-00979_nyito.pdf

Záró sajtóközlemény: GINOP_2.1.1-15-2016-00979_zaro.pdf