fbpx Femtonics - GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00143 - Femtonics

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00143

MOZGÓ OBJEKTUMOK DETEKTÁLÁSA NAGY SEBESSÉGŰ LÉZERES MÓDSZEREKKEL INTERVENCIÓ CÉLJÁBÓL

 

A projekt leírása:

A projekt során a Femtonics Kft. magas hozzáadott értékkel rendelkező, új szoftveres és elektronikai megoldásokra épülő termékeket tervez létrehozni, melyek rövid, illetve középtávon is jelentős exportbevétel-többletet eredményeznek. A termék, valamint a későbbiekben arra épülő további fejlesztések különböző iparági szegmensekben is számottevő jelentőséggel bírnak és profitábilisen hasznosíthatóak. Ezek közül – a pályázati anyag terjedelmi korlátjait figyelembe véve – teljes részletességgel csak a rövid távon is többlet-bevételt generáló, mikroszkóphoz kötődő újításokat fejtjük ki. Ennek keretében a képelemzés és az elektronikai technológiák szinergikus fejlesztését célozzuk meg, amelyből a projekt fenntartási fázisában már jelentős szakterületi eredményeket és meghatározó árbevételt remélünk. A pulzált lézerek alkalmazása lehetővé teszi, hogy az objektum lézer-pásztázása során finom időkülönbségek mérésével a jelölés fluoreszcencia élettartamát, illetve a távolság függvényében változó autofluoreszcencia zavaró hatását elkülöníteni tudjuk. Célunk, hogy ezeket lehetővé tevő ún. time correlated single photon counting technológiára képes detektor elektronikát fejlesszünk, és azt készülékünkbe integráljuk. Célunk továbbá, hogy a projekt végére ezen elektronikát a mikroszkópjainkhoz kapcsolódó termékként piacra bocsájtsuk. Ugyanezen technológia nagyobb térbeli távolságok esetén lehetővé teszi a visszavert jelek alapján az objektumok távolságának meghatározását. Az új detekció által mért képek kiértékelésére a projektben egy state-of-the-art képelemző rendszer kerül kifejlesztésre, mely a megvalósítandó real-time mozgáskompenzáció által stabilizált kétfoton képen ismer fel biológiai objektumokat. Erre építve az akuszto-optikus mikroszkópjaink vezérlő szoftverébe egy olyan új modult tervezünk integrálni, melyben a legújabb képelemzési módszereket alkalmazva, élő állatban, felhasználói interakció nélkül sejtalkotók detektálása történik. A modul jelentős előrelépést tesz lehetővé az agy funkcionális vizsgálataiban. A projekt végére egy régóta várt termék piacra vitele valósul meg, az ebből származó többlet-árbevétel már a projekt fenntartási szakaszában realizálódhat a cégben. A fenti technológiák továbbfejlesztése a „ specifikus” kutató mikroszkóp szegmensen túlmutatva, olyan hosszútávú, széleskörű ipari alkalmazási területekre nyit új utakat a jövőben, amelyek lézeres pásztázás, illetve később kamera képeken alapuló real time detekció, lokalizáció és klasszifikáció továbbfejlesztésével megreformálhatja az objektum és személyvédelem, vagyonvédelem jelenlegi eszköztárát. A kifejlesztett technológia alkalmassá válik olyan funkció betöltésére is, amely érzékeli az alacsony magasságban történő váratlan eseményeket, külső behatolás jelenlétét, és azonosítja a mozgó tárgyat vagy tárgyakat. Az MI modul széles spektrumban definiálhatja a detektált és monitorozott repülő és dinamikus mozgást végrehajtó elemeket és alakzatokat. A kifejlesztett eszközelem nélkülözhetetlen részét alkothatja egy terület-védelmi megfigyelő rendszernek. Alkalmassá válik továbbá, a monitorozott elemek azonosítására, élő és élettelen, ember nélküli vezérelt, vagy önvezető elem detektálására. A technológia alkalmas kijelölt elemek mozgás dinamika elemzése során az előbbiekben hivatkozott kategóriákba sorolásra, illetve azonosításra is. Ezen technológiai részegységek alkalmassá tehetőek mezőgazdasági célú felhasználásra is, a termőterületek kártevővédelmének magasfokú biztosítására. A repülő alakzatok méretétől függetlenül rovarok, madarak egyes vagy alakzatos formációinak azonosítása valósulhat meg. Újszerű alkalmazási terület lehet a fenti példából eredően a repterek légterének pontos és megbízható felügyelete, a humán és infrastrukturális kár és vészesemény elhárítás biztosítása.

Projekt kezdete: 2022.02.01.

Projekt vége: 2025.01.31.

Támogatás mértéke: 393.106.843 Ft

Támogató szervezet: Pénzügyminisztérium