fbpx Femtonics - KMR_12-1-2012-0214 - Femtonics

KMR_12-1-2012-0214

Élő szövetek vizsgálatára alkalmas, széles piaci szegmenst megcélzó 3D akuszto-optikus mikroszkóp fejlesztése, a szükséges multidiszciplináris fejlesztések önálló termékekké formálása és az integrált rendszer validálása transzgenikus állatokon. / Development of 3D acousto-optic microscope capable of analysing living tissues

A Femtonics Kft. , a Budapest Műszaki Egyetem és a Szegedi Tudományi Egyetem egymást sok részben átfedő K+F törekvéseinek ötvözésével, konzorciumi együttműködésben szeretne létrehozni egy több komponensű, ám külön-külön is magas piaci igénnyel és értékkel rendelkező optikai rendszert. Az élő szervezet működésének kutatásában technológiai eszközökkel történő új kapuk nyitása a kísérleti mérések sebességének, a látómező és vizsgált szövet térfogatának, illetve látott kép felbontásának növelésével lehetséges. A projekt megvalósítása során a világon először képesek leszünk in vivo mérési körülmények között, szubcelluláris (kép)felbontással több, mint 1 mm-es szöveti mélységben fiziológiai jeleket optikailag mérni. Az élő állatokban zajló nagy sebességű működési folyamatok, különösképpen a központi idegrendszer jeleinek történő vizsgálata új megértési szintjét teszi lehetővé az egészséges szervezetek és patológiás folyamatok mechanizmusainak, mely a nem túl távoli jövőben közvetlen eredményekkel kecsegtet a klinikumban. A pályázatunk célja új szabadalmaztatott, számos felhasználási irányt megcélzó találmányok, úgymint egy nagyteljesítményű, erősített lézerforrás, egy teljesen új típusú akuszto-optikai deflektor, továbbá a véletlen címzésű 3D mikroszkópok mélységbehatolását elősegítő pixelkorrekciós eszköz kifejlesztése és a világpiacon értékesíthető új termékcsoportok prototípusainak előállítása. Az akuszto-optika és lézer optikai fejlesztések eredményeként elkészülő berendezést génmódosított kísérleti állatokon alkalmazzuk. Az elmúlt években számos olyan megkeresésünk érkezett különböző rangos kutatóintézetektől, ahol a megfelelő lézer energia hiánya és ennek következményeként tapasztalható nem elégséges szöveti mélységű képalkotási minőség erős igényként merült fel. A fejlesztések záróakkordjaként létrejövő prototípus helyének piacon történő megtalálása már korábbi piackutatások eredménye által biztosított.

Projekt kezdete: 2012.11.01.

Projekt vége: 2015.04.30.

Támogatás intenzitása: 60,11 %

Támogatás mértéke: 126 184 141 Ft

Saját forrás: 83 722 238 Ft

Projekt összköltsége: 209 906 379 Ft

Támogató szervezet: Új Széchenyi Terv, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Támogató: Új Széchenyi Terv, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Nyitó sajtóközlemény: KMR_12-1-2012-0214_nyito.pdf

Záró sajtóközlemény: KMR_12-1-2012-0214_zaro.pdf

Projekt leírása: KMR_12-1-2012-0214_projekt_leiras.pdf